NULL string(0) ""

Uchwała nr XLII/288/2017Rady Gminy Płużnicaz dnia 28 grudnia 2017w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy PłużnicaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLII/288/2017
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Płużnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę pana ... , na działania Wójta Gminy Płużnica – w przedmiocie naruszenia interesów skarżącego (art. 229 pkt 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego)

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania o sposobie rozpatrzenia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

treść uchwały (220kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (21 czerwca 2018, 14:06:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 709