NULL string(0) ""

Uchwała nr LV/409/2023Rady Gminy Płużnicaz dnia 30 października 2023w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie na kadencję 2024-2027Na podstawie art. 160 § 1, art. 163 i art. 164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj Dz. U. z 2023 poz. 217, ze zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2023 poz. 40, ze zm.) po przeprowadzeniu tajnego głosowania uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LV/409/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 października 2023


w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie na kadencję 2024-2027

Na podstawie art. 160 § 1, art. 163 i art. 164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj Dz. U. z 2023 poz. 217, ze zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2023 poz. 40, ze zm.) po przeprowadzeniu tajnego głosowania uchwala się, co następuje:


§ 1. Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania na ławnika do Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie na kadencję 2024-2027 do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich została wybrana Pani Lidia Anna Juda.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do przekazania danych wybranego ławnika wraz z właściwymi dokumentami Prezesowi Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie.

§ 3. Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (209kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (7 listopada 2023, 14:59:29)

Ostatnia zmiana: Ilona Kopacz (7 listopada 2023, 15:05:53)
Zmieniono: Uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 477