NULL string(0) ""

Uchwała nr LV/416/2023Rady Gminy Płużnicaz dnia 30 października 2023w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji Wójta Gminy PłużnicaNa podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40, 572, 1463 i 1688)

Uchwała nr LV/416/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 października 2023


w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji Wójta Gminy Płużnica

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40, 572, 1463 i 1688)


§ 1. Rada Gminy Płużnica postuluje do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Pana Mikołaja Bogdanowicza,

Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Wojewodo,

Postanowieniem Nr 134/2023 z dnia 23 października 2023 r. Komisarz Wyborczy w Toruniu stwierdził wygaśnięcie mandatu Wójta Gminy Płużnica Marcina Skonieczki w związku z wyborem Marcina Skonieczki na Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Rada Gminy Płużnica postuluje, aby do pełnienia funkcji Wójta Gminy Płużnica do czasu wyborów samorządowych, wyznaczyć dotychczasową Zastępcę Wójta Gminy, Elżbietę Wiśniewską. Zapewni to sprawność i ciągłość zarządzania gminą Płużnica oraz realizację zaplanowanych na najbliższe miesiące działania inwestycyjne wynikające ze Strategii Rozwoju Gminy Płużnica.

Pani Elżbieta Wiśniewska od ponad 16 lat jest pracownikiem Urzędu Gminy w Płużnicy. Od 2017 roku jest Kierownikiem Referatu Inicjatyw Społecznych i Promocji Gminy, a od roku 2019 pełniła funkcję Zastępcy Wójta. Do jej kompetencji należy prowadzenie promocji gminy, konsultacji i dialogu społecznego, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz realizacja projektów społecznych i edukacyjnych finansowanych ze środków zewnętrznych. Dzięki jej zaangażowaniu i pracy Gmina Płużnica była doceniana w licznych rankingach samorządowych. Ona sama jest osobą cenioną i szanowaną w lokalnej społeczności. Angażuje się w życie społeczne gminy, współtworzyła 14 klubów seniora, wspiera tworzenie gremiów reprezentujących grupy społeczne, jak Płużnicka Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego czy Gminna Rada Kobiet. Elżbieta Wiśniewska nie jest członkiem żadnej partii politycznej i nigdy nie była zaangażowana w politykę. Swoje obowiązki wypełnia skrupulatnie, jest wdrożona w realizację zadań inwestycyjnych wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy Płużnica. Ponadto potrafi sobie radzić w sytuacjach kryzysowych.

Rada Gminy Płużnica jest przekonana, że zastosowanie proponowanego rozwiązania zapewni płynność funkcjonowania Gminy Płużnica w okresie przejściowym, tj. do momentu wyborów samorządowym.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Płużnica do przesłania uchwały do Prezesa Rady Ministrów i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.


Treść uchwały (213kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (7 listopada 2023, 15:31:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 516