NULL string(0) ""

Uchwała nr III/20/2024Rady Gminy Płużnicaz dnia 14 czerwca 2024w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy za 2023 r.Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dania 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2023 r. poz. 120, poz. 295, Dz.U. z 2024 r. poz. 619), art. 121 ust 1 i 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 799), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/20/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 14 czerwca 2024


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy za 2023 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dania 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2023 r. poz. 120, poz. 295, Dz.U. z 2024 r. poz. 619), art. 121 ust 1 i 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 799), uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy za 2023 r.

§ 2. Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy za 2023 obejmuje: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową. Sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (19426kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (27 czerwca 2024, 14:28:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 198