NULL string(0) ""

Uchwała nr XL/273/2017Rady Gminy Płużnicaz dnia 31 października 2017w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/228/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Płużnica do roku 2023Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.) Rada Gminy Płużnicy uchwala, co następuje:

Uchwała nr XL/273/2017
Rady Gminy Płużnica
z dnia 31 października 2017


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/228/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Płużnica do roku 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.) Rada Gminy Płużnicy uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXXIV/228/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Płużnica do roku 2023, zmienia się załącznik do tej uchwały i nadaje mu brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

treść uchwały (189kB) pdf
Lokalny Program Rewitalizacji (5690kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (21 czerwca 2018, 10:49:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 682