Zarządzenie Nr OA.0050.59.2024

w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru Partnera dla wspólnej realizacji projektu pn."Pole mozliwości dla rodziny" realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, V Priorytetu FERS, Działanie 5.1 Innowacje społeczne (Innowacyjne działania społeczne) i realizuje cel szczegółowy EFS+ "Wspieranie integracji społecnej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci" (CP4.L) - treść zarządzenia (57kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Płużnica (5 kwietnia 2024)
Opublikował: Magdalena Szczepanik (16 maja 2024, 14:42:25)
Podmiot udostępniający: Gmina Płużnica

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 159