Zarządzenia Wójta 2004 rok

Zarządzenia Wójta 2004 rok

Zarządzenie Nr 78/2004

w sprawie wprowadzenia "Instrukacji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu". [...]

Zarządzenie Nr 77/2004

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji. [...]

Zarządzenie Nr 76/2004

w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków na 2005 r.   [...]

Zarządzenie Nr 75/2004

w sprawie wprowadzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej wysokości dofinansowania czesnego w 2005 roku. [...]

Zarządzenie Nr 74/2004

w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków na 2004 r. [...]

Zarządzenie Nr 73/2004

w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków na 2004 r. [...]

Zarządzenie Nr 72/2004

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2004 Wójta Gminy Płużnica z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnch w budynku Nr 47 w Wiewldządzu stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica oraz sposobu [...]

Zarządzenie Nr 71/2004

w sprawie ustalenia wysokości procentu do naliczania środków na wypłatę dodatków motywacyjnych zgodnie z § 7 ust. 9 "Regulaminu wynagradzania nauczycieli" w 2005 roku. [...]

Zarządzenie Nr 69/2004

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Przetargowej [...]

Zarządzenie Nr 68/2004

w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków na 2004 r. [...]

Zarządzenie Nr 67/2004

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej [...]

Zarządzenie Nr 66/2004

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne gminy Płużnica położonych w budynku mieszkalnym nr 7 we wsi Wiewiórki [...]

Zarządzenie Nr 65/2004

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2004 Wójta Gminy Płużnica z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku nr 26 w Nowej Wsi Królewskiej stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica oraz [...]

Zarządzenie Nr 64/2004

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   [...]

Zarządzenie Nr 63/2004

w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Płużnicy [...]

Zarządzenie Nr 62/2004

w sprawie powołania Komisji Odbiorowej zadania inwestycyjnego "Remont obiektu dydaktycznego Szkoły Filialnej w Wiewiórkach , gmina Płużnica" [...]

Zarządzenie Nr 61/2004

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Płużnica na rok 2005.   [...]

Zarządzenie Nr 60/2004

w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków na 2004 rok [...]

Zarządzenie Nr 59/2004

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok [...]

Zarządzenie Nr 57/2004

w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków na 2004 r. [...]

Zarządzenie Nr 56/2004

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego [...]

Zarządzenie Nr 55/2004

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego [...]

Zarządzenie Nr 54/2004

w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków na 2004 rok [...]

Zarządzenie Nr 53/2004

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok [...]

Zarządzenie Nr 52/2004

w sprawie określenia wskaźników do projektu budżetu na 2005 rok [...]

Zarządzenie Nr 51/2004

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego [...]

Zarządzenie Nr 50/2004

w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków na 2004 rok [...]

Zarządzenie Nr 49/2004

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok [...]

Zarządzenie Nr 48/2004

w sprawie powołania Komisji Odbiorowej zadania inwestycyjnego "Remont budynku gminnego z przeznaczeniem na Płużnickie Centrum Kulturalno-Turystyczne" [...]

Zarządzenie Nr 47/2004

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na wynajem lokali uzytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica [...]

Zarządzenie Nr 46/2004

w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków na 2004 r. [...]

Zarządzenie Nr 45/2004

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r. [...]

Zarządzenie Nr 44/2004

w sprawie uzupełnienia instrukcji kancelaryjnej w zakresie jednolitego rzeczowego wykazu akt. [...]

Zarządzenie Nr 43/2004

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży. [...]

Zarządzenie Nr 42/2004

w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków na 2004 r. [...]

Zarządzenie Nr 41/2004

w sprawie ustalenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w roku szkolnym 2004/2005 [...]

Zarządzenie Nr 40/2004

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kompleksowej kontroli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr 39/2004

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości. [...]

Zarządzenie Nr 38/2004

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 37/2004

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 36/2004

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego współfinansowanego z programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich - podkomponent B2 - Edukacja [...]

Zarządzenie Nr 35/2004

w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy w sprawie bezpieczeństwa przy używaniu narzędzi ręcznych z napędem elektrycznym [...]

Zarządzenie Nr 34/2004

w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku Nr 10 A w Płąchawach stanowiącego mienie komunalne Gminy Płużnica oraz pierwszej wpłaty ceny nabycia. [...]

Zarządzenie Nr 33/2004

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej.   [...]

Zarządzenie Nr 32/2004

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie Nr 31/2004

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego gminy Płużnica przeznaczonych do wydzierżawienia. [...]

Zarządzenie Nr 30/2004

w sprawie wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Nr 47 w Wieldządzu stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica oraz sposobu zapłaty ceny nabycia. [...]

Zarządzenie Nr 29/2004

 w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków na 2004 r. [...]

Zarządzenie Nr 28/2004

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok. [...]

Zarządzenie Nr 27/2004

w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków na 2004 r. [...]

Zarządzenie Nr 26/2004

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok. [...]

Zarządzenie Nr 25/2004

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego współfinansowanego z programu SAPARD. [...]

Zarządzenie Nr 24/2004

w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków na 2004 r. [...]

Zarządzenie Nr 23/2004

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004. [...]

Zarządzenie Nr 22/2004

w sprawie ujawnienia nielegalnego poboru wody z gminnych urządzeń wodociągowych oraz nie objętego rozliczeniem odprowadzenia ścieków. [...]

Zarządzenie Nr 21/2004

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr 20/2004

w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne gminy Płużnica położonego w budynku mieszkalnym nr 7 we wsi Wiewiórki. [...]

Zarządzenie Nr 19/2004

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży. [...]

Zarządzenie Nr 18/2004

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2004 z dnia 18 maja 2004 roku w wyborach do Parlamentu Europejskiego w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Płużnicy do jej minimalnego składu.  [...]

Zarządzenie Nr 17/2004

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. [...]

Zarządzenie Nr 16/2004

w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków na 2004 r. [...]

Zarządzenie Nr 15/2004

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do wydawania decyzji administracyjnych. [...]

Zarządzenie Nr 14/2004

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Płużnica położonych we wsi Wiewiórki.   [...]

Zarządzenie Nr 13/2004

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego mienie komunalne gminy Płużnica położonego w budynku mieszkalnym nr 7 we wsi Wiewiórki. [...]

Zarządzenie Nr 12/2004

w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania. [...]

Zarządzenie Nr 11/2004

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 10/2004

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego współfinansowanego z programu SAPARD [...]

Zarządzenie Nr 9/2004

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego współfinansowanego z programu SAPARD. [...]

Zarządzenie Nr 8/2004

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego współfinansowanego z programu SAPARD. [...]

Zarządzenie Nr 7/2004

w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków na 2004 r. [...]

Zarządzenie Nr 6/2004

w sprawie sposobu zapłaty ceny sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Płużnica we wsi Wiewiórki. [...]

Zarządzenie Nr 5/2004

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne gminy Płużnica położonego w budynku w budynku mieszkalnym nr 7 we wsi Wiewiórki. [...]

Zarządzenie Nr 4/2004

w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Nr 26 w Nowej Wsi Królewskiej stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica oraz pierwszej wpłaty ceny nabycia. [...]

Zarządzenie Nr 3/2004

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego gminy Płużnica przeznaczonych do wydzierżawienia. [...]

Zarządzenie Nr 2/2004

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego gminy Płużnica [...]

Zarządzenie Nr 1/2004

w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów rolnych o powierzchni powyżej 0,20 ha, stanowiących mienie komunalne gminy oraz określenia wysokości czynszu dzierżawnego.   [...]

metryczka