Zarządzenia Wójta 2013 rok

Zarządzenia Wójta 2013 rok

Zarządzenie Nr OA.0050.93.2013

w sprawie określenia wysokości opłat za wynajem świetlic wiejskich [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.90.2013

w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawczego za dzierżawę gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Płużnica [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.89.2013

w sprawie udzielenia pożyczki Fundacji Lokalnej Grupy Działania "Wieczno" [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.92.2013

w sprawie Regulaminy świetlicy wiejskiej [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.86.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego n sprzedaż autobusu marki Autosan. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.85.2013

w sprawie budżetu Gminy Płużnica na 2013 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.84.2013

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.83.2013

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.82.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń Urzędu Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.81.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2013/2014. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.80.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie, dostarczenie i wydanie gotowych posiłków dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach programu [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.78.2013

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Płużnica na 2014 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.77.2013

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2013 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.76.2013

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Płużnica w miejscowości Józefkowo. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.75.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2013/2014 [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.74.2013

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2013 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.73.2013

w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Gminie Płużnica oraz Urzędzie Gminy w Płużnicy [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.72.2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego Gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży e miejscowości Nowa Wieś Królewska. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.71.2013

w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Płużnica [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.70.2013

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2013 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.69.2013

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do naboru beneficjentów ostatecznych do udziału w projekcie „Internetowa gmina II” realizowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś priorytetowa: [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.68.2013

w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu "Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.67.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.66.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.65.2013

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2013 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.64.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie placów zabaw na terenie Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.63.2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego Gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.62.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie boisk sportowych na terenie Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr AO.0050.61.2013

w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Płużnica na 2014 rok [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.60.2013

w sprawie powołania zastępcy Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Nowej Wsi Królewskiej. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.59.2013

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenia dzienników lekcyjnych w Gimnazjum Publicznym w Nowej Wsi Królewskiej od roku szkolnego 2013/2014 w formie elektronicznej. [...]

Zarządzenie Nr OA.005.58.2013

w sprawie określenia opłat i zasad wynajmu Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie oraz pomieszczeń stanowiących mienie Gminy Płużnica [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.57.2013

w sprawie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w roku szkolnym 2013/2014 [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.55.2013

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2013 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.53.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenia usług dostępu do internetu. [...]

Informacja Wójta z wykonania budżetu za II kwartał

Informacja Wójta Gminy Płużnica z wykonania budżetu za II kwartał 2013 roku [...]

Zarządzenie Nr 52/2013

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego KOBRA- 13 we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu oraz Gminy Płużnica [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.51.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynkach szkolnych na terenie Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.50.2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego Gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Płużnica i Dąbrówka. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.49.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Płużnica w formie zakupu [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.48.2013

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2013 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.47.2013

w sprawie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu gminy w wysokości 1 741 290,00 PLN. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.46.2013

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2013 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.45.2013

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.44.2013

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.41.2013

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy za 2012 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.40.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Centrum Rekreacyjno- Sportowego w Nowej Wsi Królewskiej- ETAP II. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.39.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej nr 070134C w miejscowości Płużnica na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1703C Płużnica- [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.38.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na budowę małej infrastruktury turystycznej wraz z drogą dojazdową poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Wieldządz. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.37.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.36.2013

w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2012 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.35.2013

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego. [...]

Zarządzenie Nr OA .0050.34.2013

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.33.2013

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2013 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.32.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Płużnica [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.31.2013

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2013 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.30.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.29.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodów pożarniczych marki DAEWOO- FSO Polonez Caro. [...]

Zarządzenie Nr.OA.0050.28.2013

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Gminy Płużnica na lata 2013-2015. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.27.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 125 zestawów komputerowych dla Beneficjentów ostatecznych, szkół, świetlic oraz 2 laptopów wraz z zainstalowanym [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.26.2013

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płużnica za 2012 r.  [...]

Zarządzenie NR OA.0050.25.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej Czaple - Nowa Wieś Królewska - ETAP II - km 0+000 do km 1+120. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.24.2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego Gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Józefkowo.  [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.23.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica.  [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.22.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.21.2013

w sprawie ustalenia norm przydziału reprezentacyjnego ubioru służbowego dla kierownika USC i Zastępcy Kierownika USC [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.20.2013

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2013 r. [...]

Zarządzenie NR OA.0050.18.2013

w sprawie zaciągnięcia pożyczek krótkoterminowych z przeznaczeniem na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.17.2013

w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w Urzędzie Gminy z tytułu podróży służbowej. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.16.2013

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Płużnicy.  [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.15.2013

w sprawie upoważnienia sekretarza gminy do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do prowadzenia postępowania w sprawach funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.14.2013

w sprawie powołania Zespołu koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Gminy Płużnica nas lata 2013-2015. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.13.2013

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do naboru beneficjentów ostatecznych realizacji projektu "Internetowa gmina" realizowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś priorytetowa: społeczeństwo [...]

Zarządzenie Nr. OA.0050.12.2013

w sprawie powołania komisji do wyłonienia podmiotu do realizacji zadania polegającego na aktualizacji strony internetowej w projekcie "Przedszkole oknem na świat" przy Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.11.2013

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Płużnicy [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.10.2013

w sprawie zobowiązania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Płużnica do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej oraz do złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.9A.2013

zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2013-2025. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.9.2013

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2013 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.8.2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego Gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Nowa Wieś Królewska. [...]

Zarządzenia Nr OA.0050.7.2013

w sprawie powołania Płużnickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. [...]

Zrządzenie Nr OA.0050.6.2013

w sprawie dokonania wyboru ofert w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.5.2013

w sprawie powołania Komisji skrutacyjnej w wyborach do Płużnickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.4.2013

w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.3.2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę paliw ciekłych - benzyny bezołowiowej i oleju napędowego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.2.2013

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.1.2013

w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie Regulaminu Pracy Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego. [...]

metryczka