Zarządzenia Wójta 2003 rok

Zarządzenia Wójta 2003 rok

Zarządzenie Nr 51/2003

w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Płużnicy wprowadzonego Zarządzeniem Nr 4/2001 Wójta Gminy z dnia 2 lipca 2001 r. w części dotyczącej systemu i rozkładu czasu pracy w Urzędzie Gminy w Płuznicy. [...]

Zarządzenie Nr 50/2003

w sprawie wprowadzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2004 rok. [...]

Zarządzenie Nr 49/2003

w sprawie wprowadzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej wysokości dofinansowania czesnego w 2004 roku.   [...]

Zarządzenie Nr 48/2003

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2003 rok. [...]

Zarządzenie Nr 47/2003

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków na wyposażeniu sali gimnastycznej w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr 46/2003

w sprawie ustalenia wysokości procentu do naliczania środków na wypłatę dodatków motywacyjnych zgodnie z § 7 ust. 9 "Regulaminu wynagradzania nauczycieli" w 2004 roku. [...]

Zarządzenie Nr 45/2003

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2003. [...]

Zarządzenie Nr 44/2003

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Płużnica na rok 2004. [...]

Zarządzenie Nr 43/2003

w sprawie ustalenia składu komisji przetargowej do wyboru oferty na dostawę oleju napędowego dla pojazdów stanowiących własność Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie 42/2003

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2003 r. [...]

Zarządzenie Nr 41/2003

w sprawie zmiany uchwały Nr 228/156/02 Zarządu Gminy Płużnica z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Nr 7 w Wiewiórkach stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr 40/2003

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Wiewiórki i Błędowo. [...]

Zarządzenie Nr 39/2003

w sprawie świadczeń ze strony zakładu pracy dla pracowników podnoszących kwalifikacje w formach szkolnych i pozaszkolnych. [...]

Zarządzenie Nr 38/2003

dotyczy bezpieczeństwa przy użytkowaniu narzędzi ręcznych z napędem elektrycznym. [...]

Zarządzenie Nr 37a/2003

w sprawie określenia wskaźników do projektu budżetu na 2004 rok. [...]

Zarządzenie Nr 37/2003

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2003. [...]

Zarządzenie Nr 36/2003

w sprawie ustalenia składu komisji przetargowej do wyboru oferty na zimowe utrzymanie dóg. [...]

Zarządzenie Nr 35/2003

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2003 rok.   [...]

Zarządzenie Nr 33/2003

w sprawie ustalenia składu komisji przetargowej do wyboru firmy ubezpieczającej mienie gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr 34a/2003

w sprawie ustalenia na 2003 rok maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest [...]

Zarządzenie Nr 32/2003

w sprawie ustalenia składu komisji przetargowej do wyboru dostawcy oleju opałowego do obiektów komunalnych na terenie gminy Płużnica w sezonie grzewczym 2003/2004. [...]

Zarządzenie Nr 34/2003

w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Płużnicy i zasad nagradzania. [...]

Zarządzenie Nr 31/2003

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2003 rok. [...]

Zarządzenie Nr 30/2003

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2003. [...]

Zarządzenie Nr 29/2003

w sprawie obowiązków jednostek organizacyjnych przy udzielaniu pomocy w formie dożywiania w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum w gminie Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr 28/2003

w spawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2003 rok. [...]

Zarządzenie Nr 27/2003

w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego "II etap budowy sali gimnastycznej w Nowej Wsi Królewskiej" [...]

Zarządzenie Nr 26/2003

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2003 rok. [...]

Zarządzenie Nr 25/2003

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2003. [...]

Zarządzenie Nr 24/2003

w sprawie  ustalenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na "dowóz dzieci do szkół"; "nauka języka angielskiego" i "posiłki"  w roku szkolnym 2003/2004 [...]

Zarządzenie Nr 23/2003

w sprawie ustalenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w roku szkolnym 2003/2004. [...]

Zarządzenie Nr 22/2003

w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej. [...]

Zarządzenie Nr 21a/2003

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków w 2003 roku. [...]

Zarządzenie Nr 21/2003

w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego "Budowa tłocznej i grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Królewskiej". [...]

Zarządzenie Nr 20/2003

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej. [...]

Zarządzenie Nr 19/2003

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2003. [...]

Zarządzenie Nr 18/2003

w sprawie określenia wysokości odpłatności za przyłączenie się do zbiorczej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr 17/2003

w sprawie określenia wysokosci czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących gminny zasób nieruchomości. [...]

Zarządzenie Nr 16/2003

w sprawie sposobu zapłaty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku Nr 33 w Wieldządzu stanowiącego minie komunalne Gminy Płużnica [...]

Zarządzenie Nr 15/2003

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 14/2003 z dnia 21 maja 2003 roku w referenum w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym [...]

Zarządzenie Nr 14/2003

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym   [...]

Zarządzenie Nr 13/2003

w sprawie określenia wysokości czynszu za najem garaży stanowiących mienie komunalne gminy  [...]

Zarzadzenie Nr 12/2003

w sprawie warunków i odpłatności za przewóz pojazdem do przewozu osób niepełnosprawnych [...]

Zarządzenie Nr 11/2003

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Płąchawy i Płużnica [...]

Zarządzenie Nr 10/2003

w sprawie ustalenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na świadczenie usług inkasenta za wodę i ścieki na terenie gminy Płużnica [...]

Zarządzenie Nr 9/2003

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 5/2003 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedazy lokali mieszkalnych w budynku Nr 58 G w Płużnicy stanowiących minie komunalne Gminy Płużnica [...]

Zarządzenie Nr 8/2003

w sprawie ustalenia składu komisji przetargowej do wyboru wykonawcy budowy tłocznej i grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Nowa Wieś Królewska [...]

Zarządzenie Nr 7a/2003

w sprawie ustalenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na instalację w budynku Urzędu Gminy w Płużnicy systemu alarmowego. [...]

Zarządzenie Nr 7/2003

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2003 rok.   [...]

Zarządzenie Nr 6/2003

w sprawie sposobu zapłaty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku Nr 33 w Płużnicy stanowiącego mienie komunalne Gminy Płużnica [...]

Zarządzenie Nr 5/2003

w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Nr 58 G w Płużnicy stanowiących minie komunalne Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr 4/2003

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Wiewiórki i Płużnica [...]

Zarządzenie Nr 3/2003

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na wynajem lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica [...]

Zarządzenie Nr 2/3003

w sprawie udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku nr 34 w Wieldzadzu stanowiących minie komunalne Gminy Płużnica [...]

Zarządzenie Nr 1/2003

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. [...]

metryczka