Zarządzenie Nr OA.0050.1.2020

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Płużnica uprawnień w zakresie zaciągania w 2020 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2020 oraz związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płużnica. treść zarządzenia (41kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marcin Skonieczka (2 stycznia 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (24 stycznia 2020, 14:31:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 629