Zarządzenie Nr OA.0050.1.2021

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Płużnica uprawnień w zakresie zaciągania w 2021 roku zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2021 oraz związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płużnica - treść zarządzenia (42kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Płużnica (4 stycznia 2021)
Opublikował: Magdalena Szczepanik (5 lutego 2021, 09:11:32)
Podmiot udostępniający: Gmina Płużnica

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 528