Zarządzenie Nr OA.0050.1.2022

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Płużnica uprawnień do zaciągania zobowiązań w 2022 r. z tytułu umów, których relizacja w roku budżetowy i w latach następnych jest niezbędna do zachowania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczaja poza rok budżetowy 2022 oraz związanych z realizacją przedsięwzięć ujetych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płużnica - treść zarządzenia (42kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Płużnica (3 stycznia 2022)
Opublikował: Magdalena Szczepanik (2 lutego 2022, 10:08:05)
Podmiot udostępniający: Gmina Płużnica

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 702